لینک های دسترسی

تصويب مقرر ي چهارمين شخص پيشنهاد شده براي  وزارت نفت ايران


اعضاي پارلمان ايران چهار مين کانديد براي احراز پست کليدي وزارت نفت ايران را بعد از رد مقرري سه تن ديگر به پيشنهاد محمود احمدي نژاد ، رئيس جمهور تندرو ايران، تصويب کرده اند . کاظم وزيري همانه ، که ظرف سه ماه اخير بحيث کفيل آن وزارت کار ميکرد ، از جمله ۲۵۹ راي قانون گذاراني که امروز يکشنبه در جلسه پارلمان حضورداشتند راي ۱۷۲ تن آنها را کسب کرد . تصويب مقرري اين شخص فشار بر رئيس جمهور احمدي نژاد را کم ميسازد که ناتوانائي او براي اخذ منظوري براي مقرري افراد پيشنهادي اش به پست وزارت نفت مورد انتقاد قرار گرفته بود. قانون گذاران ايران شکايت داشتند که رئيس جمهور بطور قبلي با آنها مشوره تکرده و اعضاي همکار نزديک بخود را بدون اينکه تجربه و کارفهمي لازمه صنايع نفتي رادارا باشند تعين مي کند .

XS
SM
MD
LG