لینک های دسترسی

ترک حزب ليخود از جانب وزير دفاع اسرائيل


شاول موفاظ وزيردفاع اسرائيل در قبل از انتخابات عمومي پارلماني ماه مارچ حزب راست گراي ليخودرا ترک گفت تا به حزب جديد التاسيس شارون بنام « قديمه» يپيوندد . موفاظ اين تصميم اش را امروز يکشنبه در تل ابيب اعلام کرد. او به خبرنگاران گفت احساس مي کند حزب ليخود بسيارافراطي شده است . ترک حزب ليخود از جانب موفاظ تازه ترين ضربه به ليخود است که براي سالها يک نيروي سياسي در اسرائيل بوده است. اين حزب راست گرا ، از هنگاميکه اريل شارون صدراعظم اسرائيل ليخود را به منظور تشکيل حزب جديد اعتدالي تر ترک داد ، در افکار عامه محبوبيت اش را از دست داده و از مشاجرات ذات البيني حزب صدمه ديده است . بررسي هاي افکار عامه نشان ميدهد که اريل شارون صدراعظم اسرائيل محتملاً در انتخابات ۲۸ ماه مارچ برنده شده و در موقف قوي اي براي تشکيل يک حکومت ائتلافي اي قرار خواهد گرفت تا از مشي هايش با رابطه به فلسطيني ها حمايت کند .

XS
SM
MD
LG