لینک های دسترسی

پوليس نيپال با مظاهره کنندگان طرفدار ديموکراسي تصادم کرد


پوليس نيپال با احتجاج کنندگان طرفدار ديموکراسي در کتمندو، پايتخت آن کشور تصادم نموده و جهت برهم زدن اجتماع از لوله هاي فشار آب استفاده کرده و حد اقل ۲۰ نفر را توقيف نمود. شاهدان عيني ميگويند ده ها فرد پوليس ضد شورش مجهز با دنده هاي بانگس و سپرهاي پلاستيکي فعاليني را که بطرفداري از ديموکراسي و ضد سلطنت شعار ميدادند متوقف ساختند. شاهدان عيني ميگويند بعضي از احتجاج کنندگان بموترهاي پوليس کشانيده و بسوي زندان انتقال داده شدند. اين اجتماع را يک ائتلاف گروه هاي مدافع حقوق بشر باوجود منع احتجاجات، براه انداخته بود. فعالين عليۀ اخذ قدرت توسط گيانندرا پادشاۀ نيپال در ماۀ فبروري احتجاج ميکردند. گيانندرا غصب قدرت را منحيث يک عمل ضروري جهت سرکوب کردن شورش ماويست ها و کاهش فساد اداري توجيه کرده است.

XS
SM
MD
LG