لینک های دسترسی

صدراعظم پولند در مورد موجوديت زندان هاي سري سي آي اي دران کشور تحقيقات را امر داد


کازي ميرز مارچينکيڤيچ، صدراعظم پولند ميگويد در مورد گزارش هائي که حاکيست سي آي اي در پولند براي مظنونين دهشت افگني زندان هاي سري داشته، تحقيقات را هدايت ميدهد. او به تلويزيون پولند گفت اين موضوع بايد بالاخره روشن شود زيرا ممکن است براي پولند خطرناک ثابت گردد. مقامات پولندي اين گزارش ها را مکرراً تکذيب کرده اند که پولند مرکز عمدۀ توقيف چندين مظنونين بوده است. در عين زمان، فرانک والتر شتاين مايَر، وزير خارجۀ آلمان اين گزارش ها را تکذيب کرده که صاحب منصبان امنيتي کشورش در توقيف يک تبعۀ آلمان توسط سي آي اي نقشي را بازي کرده است. او بروز نامۀ بيلد گفت چنين گزارش ها غير مسؤلانه است. او به قضيۀ خالد المصري اشاره ميکرد که در سال ۲۰۰۳ اشتباهاً توسط عمال امريکا در مقدونيه اختطاف گرديده و براي پنج ماه در افغانستان نگهداري شده بود.

XS
SM
MD
LG