لینک های دسترسی

البردعي و ادارۀ انرژي ذروي جايزۀ صلح نوبل را دريافت کردند


محمد البرادعي، آمر ادارۀ بين المللي انرژي ذروي بشريت بين دو انتخاب اسلحۀ ذروي و بقاي خود قرار دارد. محمد البرادعي طي مراسمي در اوسلو، پايتخت ناروي گفت اگر قرار باشد بشريت از محود خودي اجتناب نمايد براي اسلحۀ ذروي جايي وجود ندارد. محمد البرادعي حين پذيرش جايزۀ صلح براي خود و سازمان خود خاطر نشان ساخت که ۱۵ سال بعد ازانکه ختم جنگ سرد تقسيمات اروپا را از بين برد تفاوت بين کشورهاي فقير و غني هنوز موجود است. او اظهار اميدواري کرد که جهاني سازي اقتصاد، جامعۀ جهاني را در حل اين مشکل متحد سازد. ساير جوايز نوبل امروز در استاکهولم، پايتخت سويدن اعطا ميگردد. هرالد پنتر برندۀ جايزۀ نوبل در رشتۀ ادبيات بنا بر معاذير صحي نميتواند در مراسم اشتراک کند.

XS
SM
MD
LG