لینک های دسترسی

تازه ترين خطابه رئيس جمهور بش بر عمليۀ سياسي در عراق متمرکزخواهد بود


رئيس جمهور بش در همين ساعت در فلادلفيا در مورد پلانهايش در مورد عراق خطابه ايراد ميکند. توقع ميرود که خطابه رئيس جمهور امريکا ، روي پيشرفت سياسي در عراق تمرکز بيشتر داشته باشد بخصوص با در نظر داشت انتخابات پارلماني آن کشور که قرار است در همين هفته داير شود. اين سومين خطابۀ رئيس جمهور امريکا در مورد عراق در هفتۀ هاي اخير ميباشد. در مورد رسيدگي وي در جنگ عراق سطح محبوبيت وي نزد مردم امريکا بشدت کاهش يافته است . بعضي از اعضاي حزب ديموکرات در کانگرش ميگويند حضور قواي امريکا در عراق غير موثر بوده و خواهان پلاني براي باز گشت آنها بکشور شده اند. اما زلمي خليل زاد سفير ايالات متحدۀ امريکا در عراق ميگويد، ادارۀ رئيس جمهور بش اميدوار و متوقعيست که در حاليکه سياسيات در عراق اهميت پيدا ميکند، خشونت در آن کشور کاهش خواهد يافت خليل زاد گفت، وي مراجعۀ بيشتر مردم را بمراکز راي بروز پنجشنبه توقع دارد.

XS
SM
MD
LG