لینک های دسترسی

صدراعظم آستراليا خشونت نژادي  را در شهر سدني محکوم کرد


جان هاورد صدراعظم آستراليا امروز دوشنبه خشونتهاي نژادي را در منطقۀ بيچ سايد شهر سدني محکوم کرد اما گفت باور نميکند که آستراليا يک جامعۀ تبعيض پرست باشد. هاورد گفت حمله بر افراد ، بر اساس نژادکاملاً قابل قبول نبوده وهرگزتحمل نخواهد شد. روز يکشنبه هزاران تن از مردان سفيد پوست در منطقۀ کرونولا بيچ شهر سدني جمع شده بودند . بسياري آنها بر افرادي که قيافه وظاهر مردم شرق ميانه را داشتند حمله نموده موتر ها ومغازه ها را خسارمند ساختند. اين حملات بدنبال الزاماتي صورت گرفت که جوانان لبناني بر دو محافظ شنا در آن ساحل حمله نموده و زنان محل را اذيت ميکردند در ساعات بعدي روز يکشنبه ده ها جوان شرق ميانه با حملات و شکستاندن کلکين هاي حدود ۱۰۰ موتر، انتقام گرفتند. اين جنگهاباعث جراحات بيش از ۳۰ نفر بشمول افراد پليس و افراد کمکهاي عاجل شد حد اقل ۱۶ نفر ديگر باز داشت شدند.

XS
SM
MD
LG