لینک های دسترسی

پليس فرانسه يک شبکۀ مظنون دهشت افگني را خنثي ساخته و بيست نفر را باز داشت کرد


مقامات فرانسه ميگويند عُمال ضد دهشت افگني ، يک شبکۀ اسلامي مظنون را که براي حملات دهشت افگني آمادگي ميگرفت کشف و خنثي ساخته بيش از بيست نفر را باز داشت کرده اند. پليس محلي فرانسه گفت اين باز داشتها در جريان حملاتي در اوايل امروز دوشنبه در يک منطقۀ در پاريس صورت گرفت . آنها گفتند در بين کسانيکه باز داشت شده اند مظنونين دهشت افگني قرار دارند که پليس آنها را بحيث جنايتکاران عادي مي شناخت . پليس فرانسه گفت مظنونين ماه ها بود که تحت تعقيب بوده اند و تحقيق کنندگان در صدد پيدا کردن پلان هاي دقيق آن شبکه ميباشند. باساس قوانين فرانسه منظونين ميتوانند براي چهار روز تحت تحقيق قرار گيرند. بعد از چهار روز آنهابايد يا در حضور يک قاضي حاضر شوند و يا آزاد گردند. فرانسه از ماه جولاي بدين سو، يعني از زمانيکه بم افگنان انتحاري اسلاميست، بيش از ۵۰ نفر را طي حملاتي در سيستم حمل ونقل لندن به قتل رسانيدند، بحالت آماده باش قرارداشت.

XS
SM
MD
LG