لینک های دسترسی

انجمن کشور هاي جنوب شرق آسيا يا آسين در مورد تسويد  منشور پيشرفت اساسات ديموکراسي موافقه کرد


ده کشور شامل در جلسۀ کشور هاي جنوب شرق آسيا در کوالالمپور جلسۀ يکروزه شانرا با اين موافقه بپايان رسانيدند که براي پيشرفت اساسات ديموکراسي و ادارۀ بهتر، منشوري تسويد شود. اين منشور در تاريح ۳۸ سالۀ انجمن کشور هاي جنوب شرق آسيا اولين بنياد يا چوکات خواهد بود ،و تطبيق قانوني اين موافقات را اجباري نموده است . خبرنگارصْداي امريکا از کوالالمپور ميگويد که اين منشور بر کشور هاي عضو خود سر ، مانند برما فشار مياورد تا بسوي اصلاحات ديموکراتيک حرکت کنند. همچنان امروز دوشنبه نمايندگان ، مسايلي مثل انفلوانزاي پرندگان و قدرت روبه افزايش اقتصادي چين وهند را مورد بحث قراردادند. درروابط بين جاپان و همسايه اش چين وکوريا پيشرفتي صورت نگرفت . پلان هاييکه براي مذاکرات رسمي بين اين سه کشور در جلسۀ سران آسين طرح شده بود بعد از آن فسخ شد که رهبر جاپان در همين اواخر بار ديگر از يک آبدۀ جنگي جنجال بر انگيز ديدن کرد.

XS
SM
MD
LG