لینک های دسترسی

بيانات سفير  ايالات متحده  درمورد اسامه بن لادن


ريان کوکر سفير ايالات متحده در پاکستان ميگويد، فکر نميکند که اسامه بن لادن هنوز کنترول عمليات القاعده را بدست داشته باشد و آن شبکۀ تندرو در مشکل خطير قراردارد. ايمن الظواهري معاون القاعده هفتۀ گذشته گفته بود که بن لادن هنوز جنگ آن گروه عليۀ غرب را رهبري ميکند. بيانات وي در يک صفحۀ کمپيوتري اسلاميست ها چاپ شده بود. ريان کوکر سفير ايالات متحده به پاکستان هنگام صحبت با خبرنگاران در اسلام آیاد گفت وي معتقد است که اسامه بن لادن بيش از اين بدليلي رهبري عمليات القاعده را در دست ندارد که در کوهستانات پر خم وپيچ مخفي شده و تماسي با افراد القاعده ندارد. مامورين امريکايي از مدت هابدين سو ميگويند زمانيکه قواي امريکا بعد از تهاجم بر افغاستان دراواخر سال ۲۰۰۱ نتوانستند بن لادن را دستگير کنند، بن لادن در کوهستانات در پيچ وخم سرحد بين پاکستان وافغانستان مخفي شده است .

XS
SM
MD
LG