لینک های دسترسی

زلزلۀ شديدي کوهستانات مرتفع افغانستان و پاکستان را تکان داد


يك زلزلۀ شديد مناطق شمالشرقي افغانستان نزديک سرحد با پاکستان را تکان داد که باعث هلاکت حد اقل ۱۴ نفر ، ويراني دو صْد خانه واز بين رفتن مواشي گرديد. ادارۀ سروي جيولوژيکي امريکا مي گويد،مرکز اين زلزلۀ به شدت شش اعشاريه هفت کوههاي مرتفع هندوکش، يک منطقۀ کم نفوس بود. اين زلزله در سرتاسر پاکستان ، و بخشهاي کمشير پاکستان وهند احساس شد. اين منطقه دو ماه قبل شاهد يک زلزلۀ ويران کن بود که طي آن تخمين ۸۰ هزار نفر تلف شدند.

XS
SM
MD
LG