لینک های دسترسی

در انتخابات پارلماني عراق يک تعداد زياد مردم راي دادند


در عراق که خشونت هاي متفرق نتوانست به راي گيري تاريخي براي يک پارلمان جديد چهار ساله صدمه بزند، شمارش آرا آغاز يافته است. مامورين انتخابات از اشتراک يک عدۀ زياد راي دهندگان در ۱۸ ولايت گزارش دادند. آنها براي يک پارلمان ۲۷۵ عضوي راي ميدادند. قرار بود راي گيري يک ساعت قبل خاتمه يابد ولي به نسبت موجوديت صفوف طولاني راي دهندگان در بعضي نقاط آرنا براي يک ساعت تمديد کردند. در غرب عراق که شورشيان فعاليت زيادتر دارند به نسبت اشتراک يک تعداد زياد سني هاي عرب که اکثراً با انتخابات قبلي مقاطعه کرده بودند، مراکز راي گيري با قلت ارواق راي مواجه گرديد. تدابير شديد بود ولي با آنهم از بعضي خشونت ها گزارش داده شد. در شمال بغداد از قتل دو نفر در واقعات جداگانه گزارش داده شد. همچنان از اثر حملات راکت بر منطقۀ بين المللي بغداد سه نفر مجروح شدند. در واشنگتن قصر سفيد گفت اين انتخابات يک روز تاريخي براي مردم عراق و پيشرفت آزاديست. در شوراي مؤقت، شيعيان و کردها اکثريت داشتند ولي عرب هاي سني اميدوارند که در انتخابات جديد سهم بيشتري داشته باشند.

XS
SM
MD
LG