لینک های دسترسی

سي و سه سال قبل ، بروز ۱۶ دسمبر سال۱۹۷۲


سي وسه سال قبل ، بروز ۱۶ دسمبر سال ۱۹۷۲ هنري کيسنجر ، در جريان يک کنفرانس مطبوعاتي در واشنگتن اعلام داشت که ويتنام شمالي از مذاکرات خصوصي جاري وقت در پاريس ، خارج شده است.

رچارد نيکسن رئيس جمهوروقت ايالات متحده بخاطر بن بست کامل در مباحثات رسمي که از ماه مي سال ۱۹۶۸ جريان داشت ، در سال ۱۹۶۹ به مباحثات خصوصي روي آورد.

واقعيت اين که مباحثات خصوصي چرا صورت ميگرد تا روز ۲۵ جنوري سال ۱۹۷۲ افشا نشد ، يعني وقتي که رچار نيکسن در واکنش به انتقاداتي که ادارۀ وي مساعي کافي براي ختم جنگ نکرده است ، نيکسن افشا نمود که هنري کيسينجر مباحثات خصوصي را با نمايندگان ويتنام شمالي در پاريس انجام ميدهد.

هرچند کيسينجر ميتوانست در آن مباحثات به مقداري پيشرفت دست يابد، اما آن مذاکرات نتوانست آنچه را رئيس جمهور بحيث يک موافقتنامۀ عادلانه و بيطرفانه براي ختم جنگ ميدانست، بدست بياورد.

در سال ۱۹۶۵جنرال ويليام وست مورلند قوماندان قواي نظامي کمکي ايالات متحده در ويتنام در خواستي براي افزايش قوا فرستاد. جنرال وست مورلند با قريب ۲۰۰ هزار پرسونل نظامي در امريکا در ويتنام جنوبي ، به رابرت مکنا مارا وزير دفاع امريکا پيامي فرستاد و تقاضا کرد که به قواي اضافي ۲۴۳ هزار نفري تا ختم سال ۱۹۶۶ ضرورت دارد.

XS
SM
MD
LG