لینک های دسترسی

ایران سوگند یاد کرده که بمقابل هرنوع حمله یک پاسخ قوی نظامي بدهد


در حاليکه منازعات سياسي بين ايران و اسرائيل تشديد ميشود، ايران تعهد کرده که بمقابل هرنوع تهاجمي از جانب اسرائيل پاسخ قدرتمندي بدهد. اين هشدار تازه از جانب تهران در جريان مصاحبۀ مصطفي محمد نجار، وزير دفاع ايران با آژانس خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران صادر گرديد. او بسؤالاتي در مورد تشديد مشکلات با اسرائيل، بشمول اظهارات نظر در مورد حملۀ اسرائيل بر تاسيسات ذروي ايران، پاسخ ميداد. وزير دفاع ايران گفت قواي مسلح آن کشور يک پاسخ سريع، قوي و برباد کننده اي به هرنوع حمله اي خواهد داد. اسرائيل صرف يک حکومت است که ادعا ميکند ايران بسوي توليد اسلحۀ ذروي در حرکت است. تهران اين ادعا را تکذيب کرده اصرار ميورزد فعاليت هاي ذروي آن کشور براي مقاصد مسالمت آميز چون توليد برق است. روابط خارجي ايران را تبصره هاي جنجال برانگيز محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور آن کشور کشيده تر ساخته است. رئيس جمهور تندرو ايران خواستار محو اسرائيل از نقشۀ جهان گرديده است. او همچنان در مورد کشتار دسته جمعي يهوديان توسط نازي ها در جريان جنگ جهاني دوم اظهار شک و ترديد نموده و گفته است که اسرائيل بايد به اروپا منتقل گردد.

XS
SM
MD
LG