لینک های دسترسی

حماس در انتخابات بلدي پيشرفت زيادي نمود


گروۀ اسلامي فلسطيني حماس در انتخابات محلي در شهرهاي بزرگ کرانۀ غربي رود اردن پيروز گرديده که نشانۀ قدرت آن گروه در آستانۀ انتخابات پارلماني ماۀ آينده ميباشد. نتايج مقدماتي امروزي دور نهائي چهار دور انتخابات نشان ميدهد که حماس کنترول شوراي بلدي نابلس، جنين و البيره را بدست آورده است. قرار است نتايج نهائي بروز يکشنبه اعلام گردد. مفسرين سياسي مبارزات داخلي فتح و فساد اداري را علل ناکامي حزب حاکمۀ فتح مربوط محمود عباس، صدراعظم ميدانند. پيروزي حماس در ماۀ جنوري شايد هرنوع اميدواري را براي صلح از بين ببرد. اسرائيل حماس بخاطر سوابق حملات آن بر اسرائيلي ها يک گروۀ دهشت افگن پنداشته و بر محمود عباس فشار وارد ميکند بحيث قدم قبلي مذاکرات صلح آن گروه را خلع سلاح نمايد. در يک انکشاف ديگر افراد مسلح فلسطيني يک ناقل يهودي را در شهر الخليل کرانۀ غربي رود اردن، بقتل رسانيده اند. قواي نظامي اسرائيل بعد ازان بر اهدافي در شمال باريکۀ غزه راکت شليک کرد که تندروان فلسطيني بر اسرائيل راکت پرتاب نمودند. مامورين امنيتي اسرائيل ميگويند راکت ها ديشب بر منطقه اي در شمال بيت حنون اصابت کرده حد اقل دو نفر را مجروح ساخت. مامورين نظامي اسرائيل گفتند مناطقي را هدف قرار دادتد که تندروان ازانجا بر اسرائيل راکت شليک ميکنند. مامورين اسرائيل ميگويند تندروان ديشب حد اقل چهار راکت از غزه شليک کردند که يکي آن در نزديکي شهر ساحلي اشکلان افتاد. در يک انکشاف ديگر، اردوي اسرائيل ميگويد تندروان فلسطيني امروز بر يک موتر اسرائيلي در نزديک يک مسکونۀ يهودي در کرانۀ غربي رود اردن گلوله باري کرده يک نفر را شديدال مجروح ساختند.

XS
SM
MD
LG