لینک های دسترسی

گزارش: بش استراق سمع را در داخل کشور هدايت داد


روزنامۀ نيويارک تايمز گزارش ميدهد که جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده بطور محرمانه به ادارۀ امنيت ملي صلاحيت داد تا بمنظور رديابي فعاليت هاي دهشت افگنان در داخل کشور استراق سمع نمايد. روزنامه امروز گزارش داد که تقريباً ۱۲ مامور سابق و برحال، اين پروگرام را با نيويارک تايمز مورد بحث قرار دادند زيرا نگراني داشتند که اين پروگرام محرمانه شايد مغاير قانون باشد. اين مامورين گفتند ادارۀ امنيت ملي که معمولاً استخبارات را از خارج بدست مياورد در سال ۲۰۰۲ صلاحيت دريافت کرد بدون حکم محکمه به مکالمات تلفون هاي بين المللي گوش داده و اي ميل هائي را که بخارج فرستاده ميشود، مطالعه کند. چندين منبع بروزنامۀ نيويارک تايمز گفته که اين پروگرام در قسمت افشاي هويت يک تبعۀ امريکا که در سال ۲۰۰۳ به توطئه براي تخريب پل بروکلين اعتراف کرد، کمک نمود. روزنامۀ نيويارک تايمز نوشته که قصر سفيد ازان روزنامه تقاضا کرده بود تا اين گزارش را نشر نکند و آن روزنامه انتشار آنرا براي يک سال بتعويق افگند. نطاق قصر سفيد بجواب سوالي در مورد اين گزارش گفت فعاليت هاي استخباراتي را با رابطه به امنيت ملي مورد بحث قرار نميدهد. او همچنان گفت که اين موضوع را نه تائيد و نه تکذيب نمينمايد که آيا قصر سفيد از روزنامۀ نيويارک تايمز تقاضا کرده بود گزارش را نشر نکند يانه. نطاق قصر سفيد علاوه کرد که جورج بش به پيروي از قانون اساسي و آزادي هاي مدني مردم امريکا متعهد است.

XS
SM
MD
LG