لینک های دسترسی

گروۀ مدافع حقوق بشر از تغير موقف بش با رابطه به شکنجه استقبال کرد


گروه هاي عمدۀ مدافع حقوق بشر از جورج بش بخاطر تغير موقفش با رابطه لايحۀ کانگرس در مورد منع شکنجه ستايش کرده اند. گروۀ مراقب حقوق بشر ميگويد پشتيباني جورج بش از منع شکنجۀ هرکسي در توقيف يک پيام وضاحت اخلاقي را بهمه ميرساند. عفو بين المللي نيز ازين اقدام استقبال کرد ولي اظهار تاسف کرد که چرا چنين لايحه يا لازم شده است. جورج بش، رئيس جمهور بروز پنجشنبه با اعضاي برجستۀ کانگرس روي لايحه اي توافق نمود که روش بيرحمانه و غير بشري و شکنجه را بدون در نظرداشت اين موضوع که در کجا هستند منع قرار ميدهد. افشاي واقعات سؤ رفتار توسط عساکر ايالات متحده در عراق و ادعاي شکنجه در ساير جاها برين موضوع روشني انداخت. دک چيني، معاون رياست جمهوري عليۀ اين لايحه که توسط جان مکين، سناتور مربوط حزب جمهوريخواه، که در زمان جنگ در ويتنام شکنجه شده، پيشنهاد شده بود، مبارزه ميکرد. رئيس جمهور تهديد کرده بود که لايحه را ويتو خواهد نمود. باوجود مساعي قصر سفيد، هردو مجلس کانگرس که در کنترول جمهوريخواهان است، اين ضميمه را تصويب کرده و انتخاب ويتوي رئيس جمهور را محدود ساخت.

XS
SM
MD
LG