لینک های دسترسی

در مسودۀ اعلاميۀ سازمان تجارت جهاني تقسيم اوقات براي ختم تقاوي هاي زراعتي پيشنهاد شد


وزراي کشورهاي شامل کنفرانس تجارت جهاني در هانگ کانگ ميگويند بعد از روزها بن بست روي آزاد ساختن تجارت بيک اندازه پيشرفت نايل شده اند. نمايندگان مسودۀ بيانيه اي را تحت غور قرار داده اند که تقسيم اوقاتي را براي ختم تقاوي هاي زراعتي کشورهاي غني پيشنهاد ميکند. يک نقل مسوده که امروز منتشر شد پيشنهاد ميکند که چنين تقاوي ها تا سال ۲۰۱۰ از بين برده شود، اما اتحاديۀ اروپائي اعتراض نموده ميگويد خيلي زود است. کشورهاي نادار که بيشترين منفعت را ازين اقدام ميبرند ميگويند اين پلان تاريخ مشخصي را براي ختم تقاوي ها تعيين نميکند. اين يک تقاضاي اساسي آنها بود. ولي وزير اقتصاد مکسيکو ميگويد پيشرفت هائي که درين هفته بميان آمد اگرچه کم بود ولي حايز اهميت است. هيئت ها ميگويند اميدوارند مسودۀ پلان را تا فردا تکميل کنند. اين توافق تجارتي اجنداي انکشاف دوها را پيش ميبرد که يک پروگرام چهار ساله بوده و طوري طرح گرديده که کشورهاي فقير از تجارت آزاد جهاني منفعت ببرند.

XS
SM
MD
LG