لینک های دسترسی

در گلوله باري در يک مکتب افغانستان دو نفر کشته شد


مامورين در افغانستان ميگويند امروز دو نفر بر متعلمين يک مکتب لشکرگاه، مرکز ولايت هلمند حين خروج ازمکتب گلوله باري کردند. درين حمله يک متعلم و يک ملازم مکتب کشته شدند. شاهدان عيني ميگويند افراد مسلح بمردم گفتند که از اوامر آنها پيروي کرده و مکتب را مسدود کنند ورنه اعدام خواهند شد. اين حمله دو روز بعد ازان صورت ميگيرد که يک معلم در ولايت هلمند بخاطر ناديده گرفتن اوامر شورشيان مبني برينکه در مکاتب دختران درس ندهد، در مقابل مکتب بضرب گلوله بقتل رسيد. طالبان بنيادگرا در سالهائي که در قدرت بودند تعليمات براي دختران را منع کرده بودند.

XS
SM
MD
LG