لینک های دسترسی

پوليس هانگ کانگ بااحتجاج کنندگان عليۀ جلسات سازمان تجارت جهاني تصادم نمود


در حاليکه نمايندگان کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني در عقب درهاي بسته تشکيل جلسه داده بودن، پوليس هانگ کانگ بمنظور متوقف ساختن مظاهره کنندگان از پيشروي از گاز اشک آور، پاشيدن مرچ مايع، دنده هاي چوبي و لوله هاي فشار آب استفاده کرد. مظاهره کنندگان مجهز با دنده هاي بانگس امروز کوشش کردند تا موانع فلزي را اطراف عمارت را درهم شکسته و يک موتر بزرگ پوليس را که جاده را بند کرده بود چپه کنند. خبرنگار صداي امريکا در محل ميگويد چنين بنظر ميرسد که تعداد مظاهره کنندگان نسبت بتعداد افراد امنيتي نزديک محل کنفرانس بيشتر است. همچنان امروز ده ها احتجاج کننده خود را به آب هاي آلودۀ بندر ويکتورياي هانگ کانگ انداختند تا نارضائيتي شان را از سازمان تجارت جهاني چشمگير ساخته باشند. در حدود ده هزار تن از فعالين به هانگ کانگ رفته اند تا عليۀ سازمان تجارت جهاني اجتماعاتي را براه اندازند. تا بحال مظاهرات نسبتاً مسالمت آميز بوده است.

XS
SM
MD
LG