لینک های دسترسی

Breaking News

تحقيق کنندۀ ملل متحد: مطمئن است که سوريه در عقب قتل حريري بود


رئيس کميسيون ملل متحد براي تحقيقات در مورد قتل رفيق حريري، صدراعظم سابق لبنان مستقيماً سوريه را متهم کرد که در عقب قتل ماۀ فبروري آن سياستمدار قرار داشت. دتلڤ مهلز، تحقيق کنندۀ ملل متحد که مدت خدمتش بپايان رسيده، طي مصاحبه با روزنامۀ سعودي الشرق الاوسط گفت مقامات سوريه مسؤل هستند. او همچنان گفت بين قتل حريري و بم گزاري موتري روز دوشنبه که باعث قتل جبران تويني، ناشر مشهور لبناني گرديد، ارتباطي وجود دارد. دتلڤ مهلز که بروز پنجشنبه استعفي داد تا به آلمان، وطنش بازگردد، از ماۀ اکتوبر تا بحال دو گزارش منتشر ساخته مامورين استخباراتي سوريه و لبنان را در قتل حريري دخيل دانسته است. بروز پنجشنبه، شوراي امنيت ملل متحد ماموريت کميسيون را براي شش ماۀ ديگر تمديد کرد ولي قتل جبران تويني و يا ساير منتقدين لبناني سوريه را که درين اواخر رخ داده دران شامل نميسازد. دمشق هر نوع دست داشتن درين قتل ها را تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG