لینک های دسترسی

روزنامه هاي واشنگتن پوست و نيو يارک تايمز در ارتباط به جلسه افتتاحيه پارلمان جديد افغانستان


روزنامه هاي واشنگتن پوست و نيو يارک تايمز در ارتباط به جلسه افتتاحيه پارلمان جديد افغانستان: گريف وايت ، خبر نگار روز نامه واشنگتن پوست ابتدا دو عضو پارلمان افغانستان را معرفي ميکند که داراي افکار و طرز ديد متفاوت ميباشند.وي به ادامه مي نويسد:

مامور شيلگري ، مجاهد سابق است که مدت يک دهه را در جنگ با عساکر شوروي سپري کرد و اکنون عضو يکي از احزاب اسلامي بسيار تند رو است. وي در باره دخالت امريکا در کشورش محتاطانه صحبت ميکند و عقيده دارد که افغانستان بايد با پيروي از قوانين اسلامي ، اجازه ندهد که اطفال کشور در دام فرهنگ غرب بيفتند.

روشنک وردک ، يک عضو ديگر پارلمان جديد ، يک طبيب است. وي پنجسال در يکي از نادار ترين ولايات کشور ، مراقبت هاي صحي فراهم ميکرد و بر خلاف اوامر رژيم طالبان از پوشيدن چادري امتناع ورزيد. خانم وردک که يک سياست مدار مستقل است ، از نقش امريکائيان در افغانستان حمايت دارد و خواستار توسعه حقوق زنان است.

روز نامه واشنگتن پوست خاطر نشان ميسازد که در ظاهر اين دو عضو پارلمان افکار مشترک ندارند ، ولي امروز دوشنبه که اولين جلسه پارلمان جديد داير ميشود انها يک وجهه مشترک خواهند داشت و اينکه هردو عضو پارلمان جديد افغانستان خواهند شد که بعد از بيشتر از سي سال که اخرين پارلمان انتخابي کشور دروازه هاي را بست ، افتتاح ميشود.

روز نامه واشنگتن پوست اظهار عقيده ميکند که در المان ، مانند کشور، تفاوت هاي فکري زياد وجود دارد. در بين ۲۴۹ عضو ولسي جرگه که در ماه سبتمبر انتخاب گرديد و ۱۰۲ عضو مشرانو جرگه که قسما انتخاب و قسما از طرف حامد کرزي رئيس جمهور تعين گرديد ، شامل داشنمدان اسلامي ، کمونيستها ، زنان ، و اعضاي ژريم سابق طالبان و تکنوکرات ها مي باشد.

روز نامه واشنگتن پوست خاطر نشان ميساد که اکثر اعضاي پارلمان جديد در خارج حوزه هاي شان کمتر شناخته شده اند، ولي بعضي انها ،مانند رهبران جناح هاي سابق ، مانند محمد قسيم فهيم و عبدالرب رسول سياف ، در سراسر کشور شهرت دارند.

روز نامه مي نويسد ، موقعيکه اولين جلسه پارلمان جديد امروز دوشنبه با حضور حامد کرزي ، رئيس جمهور افغانستان ، دک چيني معاون رئيس جمهور امريکا و ساير شخصيت هاي خارجي افتتاح شود ، در مراسم حلف وفا داري ستمگران در کنار ستم ديدگان سابق قرار خواهند داشت.

ضمنا ، روز نامه نيو يارک تايمز از قول مامورين سابق و فعلي حکومت مي نويسد که اداره امنيت ملي بار اول استراق سمع صحبت هاي تليفوني و پيام هاي کمپيوتري بين ايالات متحده امريکا و افغانستان را اغاز کرد. و اين اقدام ماه ها قبل از ان بود که رئيس جمهور شکل وسيعتر يک پروگرام خاص داخلي ان اداره را اجازه داد.

روز نامه نيو يارک تايمز به نقل قول از مامورين حکومت خاطر نشان ميسازد که اقدام اداره امنيت ملي در مراقبت مخابرات بين ايالات متحده امريکا و افغانستان ، بلا فاصله بعد از حملات يازدهم سبتمبر بر نيو يارک و عمارت وزارت دفاع اغاز گرديد.

عمليات اداره امنيت ملي شامل استراق سمع مکالمات بين امريکائيان و ساير افراد در ايالات متحده امريکا و مردم در افغانستان بود که بدون احکام محکمه که در چينين فعاليت هاي استخباراتي داخلي ضرورت ان ديده نمي شود ، صورت گرفت.

روز نامه خاطر نشان ميسازد که روز شنبه رئيس جمهور بش موجوديت پروگرام اخذ اطلاعات استخابراتي داخلي اداره امنيت ملي را تائيد و از ان دفاع نموده گفت که در اقدام در مختل ساختن شبکه هاي دهشت افگني موثر بوده است.

XS
SM
MD
LG