لینک های دسترسی

هند يک تعداد بيشتر سيستم هاي دافع هوا از روسيه ميخرد


هند يک تعداد بيشتر سيستم هاي دافع هوا را بارزش ۴۰۰ مليون دالر از روسيه خريداري ميکند. بموجب اين معامله که بعد از سالها مذاکره تکميل گرديد روسيه چهار بطريۀ سيستم هاي تونگوسکا ام يک را به هند بفروش ميرساند. آژانس خبرگزاري انترفکس ميگويد قواي نظامي هند هم اکنون بيش از ۶۰ سيستم دافع هواي تونگوسکا دارد که شامل دو بطريۀ سيستم تونگوسکا ام يک ميباشد. سيستم دافع هواي تونگوسکا ام يک، يک وسيلۀ نقليۀ زرهدار است که دو توپ اتومات، راکت، رادار و تجهيزات هدف گيري را حمل ميکند. هند يکي از مشتريان عمدۀ اسلحۀ روسي است و همچنان طيارات جنگي نوع سو۳۰ و تانک هاي نوع تي ۹۰ را تحت جواز حکومت روسيه توليد ميکند.

XS
SM
MD
LG