لینک های دسترسی

مجلس سناي امريکا قانون ضد دهشت افگني را براي شش ماه تمديد کرد


مجلس سناي کانگرس ايالات متحده تمديد قانون موسوم به وطن پرستي را تمديد کرده به اعضاي کانگرس شش ماه وقت داد تا طرق حفاظت آزادي هاي مدني را در سايۀ قانون ضد دهشت افگني تحت غور قرار دهند. مجلس نمايندگان بايد قبل از ارسال اين قانون جهت توشيح به رئيس جمهور اين تمديد را تصويب نمايد. قرار است اين قانون در آخر ماۀ جاري منقضي گردد. تصويب قانون باتفاق آرا، مصالحه اي بود بين ديموکرات ها که ميخواستند قانون براي سه ماه تمديد گردد و جمهوريخواهان که ميخواستند براي يک سال تمديد شود. هفتۀ گذشته يک تعداد کافي جمهوريخواهان با ديموکرات ها متحد شدند تا مصالحه اي را تحميل کنند. قانون وطن پرستي که براي بار اول بعد از حملۀ ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ بر ايالات متحده، تصويب گرديد قدرت حکومت را در رديابي مظنونين دهشت افگني بيشتر ميسازد. بعضي از اعضاي کانگرس نگراني دارند که بعضي از محتويات اين قانون، مانند مراقبت از کتابخانه ها به حقوق اساسي مدني صدمه وارد ميکند.

XS
SM
MD
LG