لینک های دسترسی

هلاک شدن چهار طالب شورشي  حين تعبيه يک بم


مامورين افغان ميگويند چهار چريک طالب ، حينيکه بمي رادرروي جاده اي تعبيه مي کردند ، کشته شدند . اين واقعه شام شنبه در ولايت متشنج قندهار رخ داده است .

مامورين محل ميگويند اجساد متلاشي شده شورشيان طالب در محل ديده شد . طالب شورشي در گذشته از تعبيه بم در کنار جاده عليه عساکر ايالات متحده و قواي حکومتي ، مخصوصاً در جنوب و شرق کشور استفاده کرده اند .

تقريياً ۶۰ عسکر ايالات متحده و ده ها تن از عساکر حکومتي افغانستان در سال جاري در اثر قيام طالبان کشته شده اند . از ۲۰۰۲ بدين سو که عساکر ايالات متحده زمامداران طالب را از قدرت خلع کردند سال جاري خونين ترين سال بوده است .

XS
SM
MD
LG