لینک های دسترسی

يکي از فعالين چين که متهم به جعلکاري بود رها گرديده است


يکي از مدافعين حقوق بشر چين بعد از انکه مدت بيشتر از سه ماه را در زندگي چين بخاطر کمک به دهاتياني که بخاطر ضبط زمين هاي شان اعتراض ميکردند زنداني شده بود از حبس رها گرديد

گيوفکس شيون ، در اواسط ماه سپتمبر از گوانگ دونگ ايالت جنوبي چين به تعقيب تصادمات بين دهاقين محل و پوليس ، مفقودالاثر گرديد

وي به سازمان هاي خبري گفته است که مدعي العموم امروز سه شنبه به وي اظهار داشت که عليه وي اتهامي ثبت نشده است

گيو به مردم محل مشاور ميداد که در رئيس قريه را از برکنار نموده و عرايضي را ارائه نمايند . اما مامورين اورا متهم کردند که وي از فروش زمين هاي قريه پول بدست اورده است

اين معضله توجه بيشتري را هنگامي به خود جلب کرد که پوليس در بين اعتراض کنندگان داخل شده و با انها تصادم نمود

حق بدست اوردن زمين در چين کاريست که بسرعت انکشاف ميابد و خريداري زمين باعث ميشود که دهاقين اعتراض داشته باشند که زمين هاي شان بصورت غير عادلانه ضبط ميشود

XS
SM
MD
LG