لینک های دسترسی

رد انتقادات ملل متحد از ازبکستان توسط آن کشور


مقامات ازبکستان اين انتقادات مامورين ملل متحد از جريان محاکمه شرکت کنندگان در احتجاجات ضد حکومتي در انديجان آن کشور را در ماه مي گذشته رد کرده اند .

مدعي عليه ازبکستان امروز دوشنبه بوقت محل بيانيات اخير کمشنري عالي ملل متحد براي حقوق بشر « اوئيز اربور» را رد کرده آنرا بي اساس خوانده و گفت اين اتهامات بر نظام عدي ازبکسنان سايه مي اندازد .

بروز جمعه خانم اربور در مورد انصاف و بيطرفي نظام عدلي ازبکستان ابراز نگراني کرد که دو ماه قبل شروع شد. تا کنون محاکم ازبکستان ۱۵۱ نفر را محاکمه و محکوم کرده است.

گروه هاي حقوق بشر محاکمات ا ين افراد را يک نمايش ساخته وپرداخته حکوت ازبکستان خوانده که دلايل اثباتيه در آن بزور و شکنجه از مدعي عليها گرفته شده است .

اما مقامات ازبک موکداً تاظهار ميدارند که محاکمات جاري منصفانه و مطابق به ميزان و معيار هاي بين المللي است .

حکومت ازبکستان ميگويد ۱۸۷ نفر در تصادم بين تندروان اسلامي با قواي امنيتي کشته شده اند . اما گروه هاي حقوق بشر و شاهدان عيني ميگويند سرکوبي ظالمانه قواي حکومتي صد ها نفر از احتجاج کنندگان غير مسلح را کشته است .

XS
SM
MD
LG