لینک های دسترسی

هندو پاکستان ماه آينده دور ديگر مذاکرات صلح را براه خواهند انداخت


هند و پاکستان تصميم دارند دور سو م مذاکرات صلح را ماه جنوري با تاکيد روي امنيت ، قضيه کشميرو تدابير ايجاداعتماد بين دو کشور رقيب ذروي ، داير کنند .

اين مذاکرات دو روزه به تاريخ ۱۷ جنوري سال آينده بسويۀ سکرتر هاي امور خارجي دو کشور ، نه وزراي خارجه آنها ، داير خواهد شد. .جانبين پيشرفت هاي دست يافته را برسي کرده و يک مسير جديدي را براي آينده طرح ريزي خواهند کرد .

اين مذاکرات بتاسي از يک عمليه صلح صورت خواهد گرفت که طرفين آنرا در ماه جنوري سال ۲۰۰۴آغاز کرده بودند.

يک سخنگوي وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد همچنان گفت دو جانب مذاکرات مخفيانه اي را بر کاهش محتمله قوا در کشمير و يک پيشنهاد پاکستان براي ايجاد خود مختاري در کشمير انجام داده اند . نطاق در مورد تفصيل مزيد نداد و هکذا از افشاي اينکه آن مذاکرات بکدام سويه بين دو کشور صورت گرفته چيزي نگفت . هند بر اين گفت و شنود ها تبصره اي نکرده است .

XS
SM
MD
LG