لینک های دسترسی

ملل متحد انتخابات عراق را  معتبر خوانده ودرخواستها براي راي گيري مجدد را رد کرد


يک مامور ارشد ملل متحد در مورد انتخابات تازۀ عراق ميگويد، انتخابات معتبر بود و براي راي گيري مجدد ضرورت نيست .

کريگ جينس امروز چهارشنبه در بغداد به خبر نگاران گفت که انتخابات پارلماني عراق شفاف بود و تمام جوامع آن کشور در آن انتخابات اشتراک کردند و واقعات تقلب نسبتاً کم بود.

مامورين کميسيون انتخابات عراق نيز گفتند که بعضي از لاراي مورد مناقشه دور انداخته شده اما اين کار بر نتايج نهايي انتخابات تاثير قابل ملاحظه ننموده است .

عربهاي سني وگروه هاي سياسي شيعه هايي که سياست را جدا ازمذهب ميدانند ادعا کرده اند که تقلب هاي گستردۀ صورت گرفت و راي گيري مجدد را درخواست کرده اند. مظاهرات براي انجام يک دور ديگر راي گيري امروز نيز در بعضي مناطق عربهاي سني صورت گرفت.

نتايج مقدماتي نشان ميدهد که کانديدان شيعه ۱۳۰ کرسي را در پارلمان داراي ۲۷۵ کرسي بدست آورده اند. نتايج نهايي ماه آينده توقع برده ميشود.

در عين زمان مقامات عراقي مي گويند حد اقل هشت محافظ زندان عراقي و محبوسين آن در يک اقدام فرار ازيک زندان در بغداد کشته شده اند. يک عسکر امريکايي در جملۀ مجروحين قرار دارد.

XS
SM
MD
LG