لینک های دسترسی

پيوستن جناح جدا شدۀ حزب فتح فلسطيني بان حزب قل از راي گري ماه جنوري


شاخه هاي رقيب حزب برسر اقتدار فتح فلسطيني يک فهرست مشترک کانديدان شان را براي انتخابات پارلماني ماه جنوري ارائه نموده اند.

مروان برغوتي رهبر محبوس انتفاده درصدر فهرستي قراردارد که نمايانگر يک اقدام مهم براي ترميم تفرقه هاي عميق درداخل حزب فتح ميباشد که خطر انقسام آرا و ارتقاي حزب تند رو اسلامي حماس را بوجود آورده بود. چنين معلوم ميشود که بسياري نامزدان در فهرست جديد، نسل نو فتح باشند که در صدد بدست آوردن قدرت از دست اعضاي کهنه کار اين حزب بزرگ هستند که منتقدين سالهاست آنها را مسئول سو اداره ميدانند.

در اوايل اين ماه ، قبل از تصميم روي ضرورت ادغام جهت مقابله با محبوبيت رو به افزايش گروه حماس ،گروه هاي رقيب فتح دو فهرست نامزدان را ارائه داشته بودند.

در روز هاي اخير اعضاي جناح منقسم شدۀ فتح ، در تقاضا براي نمايندگي بيشتر، مختصراً چند دفتر انتخابات را در باريکۀ غزه وکرانۀ غربي اشغال کرده بودند.

XS
SM
MD
LG