لینک های دسترسی

پوليس در جستجوي افراد مسلح مسؤل حملۀ بنگلور است


پوليس در شهر جنوبي بنگلور هند در جستجوي مرد مسلحي است که ديروز بر هيئت هاي شامل در يک کنفرانس بين المللي ساينس حمله کرده يک پروفيسر را کشته و چهار تن ديگر را زخمي ساخت.

پوليس ميگويد حمله کننده بر نمايندگاني که از سيمينار در انستيتوت ساينس هند خارج ميشدند، بدون تميز آتش نموده و توسط موتر فرار کرد.

پوليس يک ماشيندار کلشنيکوف را در محل واقعه پيدا کرده است. يک مامور ارشد پوليس گفت تحقيق کنندگان دست داشتن لشکر طيبه را که يک گروۀ تندرو کشميري هند است، رد کرده است. وسايل نشراتي هندي گزارش ميدهد که ادارات استخباراتي درين تازگي ها مقامات را در بنگلور در جريان قرار داد که تندروان در نظر داشتند بران شهر حمله کنند.

XS
SM
MD
LG