لینک های دسترسی

قواي نظامي اندونيزيا آخرين واحدهاي خود را از آچه خارج کرد


قواي نظامي اندونيزيا تحت يک موافقتنامۀ صلح جهت ختم سي سال منازعه با شورشيان جدائي طلب ولايت آچه، آخرين مرحلۀ خروج عساکر خود را ازان ولايت تکميل ميکند.

قرار است بيش از سه هزار عسکر از شهر بندري لوک سيوماوي توسط کشتي حرکت کند. و طبق توافق ۲۳ هزار و ۸۰۰ عسکر و پوليس درانجا هنوز مستقر ميباشند.

موافقتنامۀ صلح که در ماۀ آگست امضا شد از حکومت خواستار ميشود در بدل تسليمي اسلحۀ تندروان بناظرين بين المللي، ۲۴ هزار عسکر را از آچه برون کند.

جنبش آزادي آچه آخرين دستۀ اسلحۀ خود را هفتۀ گذشته تسليم کرده و در هفتۀ جاري جناح مسلح خود را رسماً منحل نمود.

تمايل هردو جناح بمنظور بازسازي آچه، به تعقيب توفان سونامي ماۀ دسمبر سال گذشته در حرکت بسوي اين توافق کمک کرد.

XS
SM
MD
LG