لینک های دسترسی

ناظرين اروپائي متارکه در سري لانکا از جنگ قريب الوقوع هشدار ميدهند


ناظرين اروپائي متارکه در سري لانکا هشدار داده اند که بازگشت جنگ داخلي شايد دور نباشدد مگر اينکه حکومت و شورشيان تامل در جهت متوقف ساختن خشونت فزاينده عمل کنند.

رئيس گروۀ ناظرين اروپاي شمالي امروز در کولمبو بيانيه اي صادر کرده همچنان تقاضا نمود که دو جانب مذاکرات صلح را از سرگيرند.

ايالات متحده و رئيس هيئت ناروي در مذاکرات که ميانجي آتش بس سال ۲۰۰۲ بودند نيز درين هفته تقاضاي مشابهي کرده اند.

دو جانب در مورد محل مذاکرات موافقه نميکنند. حکومت سري لانکا ميخواهد در يک کشور آسيائي ملاقات کند ولي شورشيان ناروي را ترجيح ميدهند.

از وقت انتخاب مهيندا راجاپاکسي، رئيس جمهور سري لانکا، که پروگرام انتخاباتي اش اتخاذ موقف سخت تر بمقابل ببرهاي تامل بود، خشونت طي يک ماۀ گذشته تشديد شده است.

XS
SM
MD
LG