لینک های دسترسی

محکوميت تغذيۀاجباري در گونتانامو توسط يک گروه حقوق بشر


يک گروه بر جستۀ صحت وحقوق بشر، غذا دادن اجباري اعتصاب کنندگان غذايي در زندان نظامي امريکا در گوانتا نامورا،محکوم کرده است .

داکتران مربوط حقوق بشر ميگويند تغذيۀ اجباري محبوسين مستقيماً تخطي از مقررات بين المللي و روش هاي صحي است . اين گروه که در جايزۀ صلح نوبل سال ۱۹۹۷ شريک هست از اعتصاب غذايي بحيث يکي از راه هايي دفاع کرد که يک زنداني ميتواند اعتراض نمايد.

روز پنجشنبه قواي نظامي امريکا وقتي اعلام داشت که تعداد اعتصاب کنندگان غذايي در روز هاي اخير به ۸۴ نفر بلند رفته و دو برابر شده ، غذا دادن اجباري زندانيان را تائيد کرد. قواي نظامي ايالات متحده اين اعتصاب را بحيث يک يک اعلان جالب رد کرد.

در حدود ۵۰۰ زنداني در گوانتانامو در توقيف بسر ميبرند که بيشتر آنها در افغانستان به ظن داشتن ارتباطات با القاعده ويا طالبان دستيگر شده اند.

وکلاي يکي از اعتصاب کنندگان گفته است که موکل وي در مورد توقيف بدون قيد وقت اعتراض دارد و مرگ را به چنين شرايط ترجيح ميدهد.

XS
SM
MD
LG