لینک های دسترسی

اعلام  قحطي  و گرسنگي  بعنوان  فاجعه ملي در کينيا


مواي کيباکيي رئيس جمهور کينيا وقوع کاهش هاي مواد غذائي در کينيا را يک فاجعه ملي اعلام کرد .

کبياکيي اين موضوع را امروز يکشنبه حين ايراد بيانيه بمناسبت سال نو مسيحي اعلام کرد . رئيس جمهور کينيا ميگويد تقريباً دو و نيم ميليون نفر در کينيا محتاج به کمک غذائي خواهند شد که مصرف آن ۱۵۰ مليون دالر تخمين ميگردد .

در ننتجيه وقوع خشک سالي وقحطي در کينيا تا کنون دست کم ۲۰ تن و هزارها راس از مواشي مرده اند .

مامورين ميگويند هزار ها تن از زندانيان در کينيا تصميم گرفتند از نان چاشت سال نو منصرف شوند تا تخصيصيه غذائي شان به کساني ارسال گردد که دچار قحطي و گرسنگي شده اند .

XS
SM
MD
LG