لینک های دسترسی

گزارش هاي صوتي خبرنگاران محلي


داکتر سيد مخدوم رهين ، وزير اطلاعات و فرهنگ افغانستان ، با ارسال نامۀ رسمي ، از نصير الله بابر ، وزير داخله در حکومت وقت بينظير بوتو ، خواسته است تا آثار تاريخئ افغانستان را که نزد خود نگهداشته است ، به موزيم ملئ افغانستان تسليم نمايد.

با کليک به روي فايل صوتي بالا ، به اين گزارش از نثار حارس ، خبر نگار صداي امريکا راديو آشنا در کابل ، گوش دهيد

--------------------------------------------------

مصاحبۀ خبر نگار ما ، مسعوده انصاري با وزير مبارزه عليه مواد مخدر ، در مورد دست آورد هاي اين وزارت طي سال ۲۰۰۵ ميلادي.

به اين مصاحبه ، ميتوانيد با کليک روي فايل صوتي بالا ، گوش دهيد.

XS
SM
MD
LG