لینک های دسترسی

در حملات بم شورشيان در عراق حد اقل هفت عراقي هلاک شدند


در حملات بم جداگانۀ شورشيان در سراسر عراق امروز حد اقل هفت نفر کشته شدند.

مقامات عراقي ميگويند از اثر انفجار يک بم کنار جاده در نزديک مرکز حزب عمدۀ سني هاي عراق در الخالص واقع در ۶۰ کيلومتري شمال بغداد، پنج نفر کشته شدند. حد اقل دو فرد پوليس در يک حملۀ بم در بغداد بهلاکت رسيدند.

اين خشونت هاي تازه در حالي رخ ميدهد که سودان در مساعي براي کسب رهائي گروگانان سوداني، بشمول يک دپلومات آن کشور در عراق، اعلام کرد در نظر دارد سفارت خود را در بغداد مسدود کند.

القاعده در عراق گفت اين سوداني ها که هفتۀ گذشته در بغداد اختطاف شدند کشته خواهند شد مگر اينکه خرطوم سفارت خود را در بغداد مسدود کند.

XS
SM
MD
LG