لینک های دسترسی

آمادگي اتحاديه اروپا براي نظارت از انتخابات فلسطيني ها


ناظرين اتحاديه اورپائي آمادگي مي گيرند تا برغم اختطاف هاي اخيرخارجي ها ، انتخابات پارلماني فلسطيني ها را در ساحل غربي درياي اردن وباريکه غزه نظارت کنند .

خانم ويرونيک دو کيسر رئيس هيات ناظرين اتحاديه اروپائي ميگويد گروه او ارزيابي هاي منظم امنيتي کرده و همه گونه تدابيرامنيتي رااتخاذ مي کند .

موصوفه گفت تعهد اتحاديه اروپائي براي نظارت از اين انتخابات بايد برآورده گردد . اوعلاوه کرد اگر ناظرين به غزه ، که در آن در هفته هاي اخير چندين کارمند تعاوني خارجي اختطاف و بعد بدون صدمه آزاد شده اند ، فرستاده نشوند « علامت بد » خواهد بود .

خانم دوکيسر، امروز دو شنبه در فرصتي با خبرنگاران در بيت المقدس حرف مي زد که بيش از ۳۰ ناظر بين المللي روانه شهرها و قصبات فلسطيني ها بودند .

مبارزه براي انتخابات ماه جنوري فردا سه شنبه بوقت محل آغاز مي گردد . اماچندين رهبر ارشد فلسطيني خواستار بتاخير افتادن تاريخ انتخابات شده اند . آنها دليل اين تقاضاي شانرا شرايط بد نظم واداره و خودداري اسرائيل ازاجازه دادن به راي گيري از فلسطيني ها در بيت المقدس شرقي مي خوانند .

XS
SM
MD
LG