لینک های دسترسی

اتهام روسيه براوکراين مبني بر ارسال مخفي گاز به اروپا


ماسکو بر اکراين الزام بسته که يک مقدار قابل ملاحظه گاز طبيعي ارسالي آن کشور را به اروپاي غربي ، که بهاي آن ۳۵ ميليون دالر مي شود ، از شبکه لوله هاي نفتي روسيه مخفيانه گرفته است .

مامورين گاس پروم يا شرکت انحصاري دولتي گاز روسيه ميگويند اکراين به ارزش ۱۰۰ ميلون متر مکعب گاز طبيعي را ، که بايد به دسترس مصرف کنندگان اروپاي غربي قرار مي گرفت ، مخفيانه براي استفاده خود گرفته است .

اُکراين اين الزام را تکذيب مي کند و ميگويد گاز مورد نياز آن ، يا از ترکمنستان و يا از ذ خاير گاز زيرزميني خود اکراين تامين مي گردد .

معهذا گاز پروم ميگويد مي تواند اين سرقت اکراين را ثابت سازد .

او ام وي که يک شرکت انرجي اتريشي است ميگويد جريان گاز طبيعي از پايپ نفتي روسيه به اتريش امروز دوشنبه تنزيل يافته و به دو ثلث مقدار عادي آن رسيده است .

اتريش گفته است اين مقدار تنزيل ۴۰٪ بوده است . پولند و جمهوريت سلواک نيز از تقليل صدور گاز به کشور هاي شان از روز يکشنبه بدين سو ، که گاز پروم شروع به تقليل صدور گاز با اکراين بخاطر منازعه بر قيمت گاز کرد ، گذارش داده اند .فرانسه جرمني ، سلواکيه ، مجارستان ، ايتاليه و رومانيه نيز ميگويند فشار در لاوله هاي نفتي شان به ميزان ۴۰ درصد کاهش يافته است

منازعه جاري بر گاز وقتي دست داده است که روسيه رياست گروه هشت کشورصنعتي جهان را بدوش مي گيرد.

اتحاديه اروپائي تصميم دارد بروز چهار شنبه جهت بحث بر معضله صدور گاز روسيه به اروپا ، که نشود بيک مرحله بحراني برسد ، تشکيل جلسه بدهد . Cn-54-India unrest قتل چند تن .

XS
SM
MD
LG