لینک های دسترسی

تند روان مظنون بلوچ، يک پايپ لاين گاز پاکستان را منفجر ساختند


پليس پاکستان مي گويد پايپ لايني که گاز طبيعي را بيک کار خانۀ برق در جنوبغرب پاکستان انتقال ميداد، منفجر شده است .

انفجار در ايالت نا آرام بلوچستان در منطقۀ نصير آباد هزاران نفر را از برق محروم ساخت. هيچ کسي مسئوليت اين حملۀ ديشب را ادعا نکرده اما پليس بالاي تندروان قبايلي مظنون است.

اين واقعه باوجود يک سرکوبي جاري قواي شبۀ نظامي عليۀ افراد قبايلي بلوچ صورت ميگيرد که در حملات بالاي قواي حکومتي و تاسيسات کليدي وبااهميت کشور ذيدخل اند.

تهاجم حکومت بعد از آن آغاز يافت که درجريان سفر ماه دسمبر پرويز مشرف رئيس جمهور به آن منطقه، راکتهايي بسوي شهرک کوهلو شليک شد. روز بعد آن واقعه تندروان بسوي يک هليکوپتر که مامورين ارشد شبۀ نظامي را حمل ميکرد آتشباري کردند که در اثر آن دو مامور ارشد در عين منطقه زخمي شدند.

XS
SM
MD
LG