لینک های دسترسی

پوليس هند سه نظنون لشکر طيبه را توقيف کرد


پوليس هند ميگويد سه عضو مظنون يک گروۀ تندرو کشميري را در بمبئي توقيف و مواد منفجره را ضبط کرده است.

پوليس ميگويد اطلاع قبلي دريافت کرده بود و اين سه نفر را در يک منطقۀ مزدحم مرکزي شهر توقيف نمود. پوليس ميگويد آنها مربوط گروۀ تندرو اسلامي موسوم به لشکر طيبه ميباشند که مقر آن در پاکستان است. پوليس ميگويد اين سه نفر براي يک نوع حملۀ عمده براي روز ۲۶ جنوري که روز جمهوريت هند است و يا قبل ازان، آمادگي ميگرفتند.

در هفتۀ جاري پوليس در شهر جنوبي حيدرآباد دو مردي را توقيف کرد که ميگويد توطئه کرده بودند تا بر شرکت هاي کمپيوتري و عمارات پوليس حمله کنند. آن دو نفر نيز به عضويت در لشکر طيبه مظنون هستند. وسيعاً گمان برده ميشود که آن گروۀ تندرو در عقب يک سلسله انفجارات سال گذشته در دهلي جديد قرار داشت.

XS
SM
MD
LG