لینک های دسترسی

حزب کديمۀ شرون در سروي هاي آراي عامه هنوز قوي است


سروي هاي آراي عامه در اسرائيل نشان ميدهد که حزب جديد اعتدالي کديمه مربوط اريل شرون، صدراعظم، باوجود سکتۀ مغزي که او را عليل ساخته هنوز هم در انتخابات ۲۸ مارچ برنده خواهد شد.

يک سروي آراي عامه که امروز در روزنامۀ يديوت اهرونات منتشر شده نشان ميدهد که حزب کديمه تحت رهبري ايهود اولمرت، کفيل صدارت از ۱۲۰ کرسي پارلمان ۳۹ کرسي را بدست خواهد آورد که نسبت به حزب دست راستي ليکود و حزب اعتدالي کارگر پيشتر است.

سروي اي که در روزنامۀ هارتس منتشر شده نيز عين نتايج را نشان ميدهد.

اين سروي هاي آراي عامه اولين آزمون حزب جديد اريل شرون بعد از سکتۀ مغزي روز چهارشنبۀ اوست. دوکتوران ميگويند بازگشت او به صحنۀ سياست محتمل بنظر نميرسد.

XS
SM
MD
LG