لینک های دسترسی

دوکتوران:  وضع اريل شرون بعد از عمليات جراحي مغز ثابت ولي وخيم است


دوکتوران وضع صحي اريل شرون، صدراعظم اسرائيل را بعد از هفت ساعت عمليات جراحي بمنظور متوقف ساختن خونريزي مغزي ناشي از حملۀ مغزي، وخيم ولي ثابت خوانده اند.

مدير شفاخانۀ يونيورستي حداسه بخبرنگاران گفت اريل شرون که ۷۷ سال دارد بعد از دو عمليات جراحي در سرويس خدمات عاجل بستر است. او گفت رهبر اسرائيل در يک کوماي عميق قرار دارد و حد اقل تا روز جمعه به ماشين تنفس بسته خواهد بود.

اريل شرون ديشب بعد ازانکه در مزرعه اش در صحراي نگيڤ مريض شد بعجله بشفاخانه انتقال داده شد. او بتاريخ ۱۸ دسمبر يک حملۀ خفيف مغزي را سپري کرده بود و قرار بود امروز تحت عمليات جراحي قلب قرار گيرد تا سوراخ کوچکي را در قلبش ترميم کنند که ماۀ گذشته تشخيص گرديده بود.

ايهود اولمرت، معاون صدارت وظايف صدراعظم را بدوش گرفته است. او امروز يک جلسۀ خاص کابينه را داير کرد تا چگونگي حکمروائي در غياب اريل شرون را مورد بحث قرار دهد. در واشنگتن، جورج بش، رئيس جمهور گفت براي صحتيابي رهبر اسرائيل دعا ميکند. در رام الله، محمود عباس، رهبر فلسطينيان نيز در مورد صحت اريل شرون اظهار نگراني کرد.

XS
SM
MD
LG