لینک های دسترسی

کفيل صدارت اسرائيل ميگويد در بحران شرون حکومت فعاليت کامل دارد


ايهود اولمرت، کفيل صدارت اسرائيل با اعضاي عمدۀ دفتر اريل شرون صدراعظم ملاقات کرده و ميگويد حکومت اسرائيل کاملاً فعال است.

ايهود اولمرت امروز در يک جلسۀ خاص کابينه سخن ميزد. اين جلسه در حالي داير شده بود که جراحان در بيت المقدس براي نجات جان اريل شرون به تعقيب حملۀ مغزي او مجادله ميکردند. ايهود اولمرت، در يک تبصرۀ کوتاه وقايع ۲۴ ساعت گذشته را وضع خيلي مشکل خواند. اما او گفت پايداري اسرائيل آن کشور را به پيش ميبرد.

مني مزوز، وزير عدليۀ اسرائيل گفت انتخابات مجوزۀ ۲۸ مارچ بوقت آن داير خواهد شد و گفت که بحران صحي شرون بر امور حکومت تاثير نخواهد داشت.

بموجب قوانين اسرائيل ايهود اولمرت ميتواند براي ۱۰۰ روز بحيث کفيل صدارت کار کند، که باين ترتيب ميتواند تا وقت ختم انتخابات کشور را رهبري نمايد.

XS
SM
MD
LG