لینک های دسترسی

صعود  رقم تلفات در هند از سرماي شديد


رقم تلفات ناشي از سرماي شديد در شمال هند در حالي به حد اقل ۱۳۷ نفر بلند رفت که مليون ها نفر در سردترين صبح طي ۷۰ سال گذشته از خواب بيدار شدند.

بعد ازانکه سردي به ۰٫۲ درجۀ سانتي گريد پائين آمد، حکومت شهري در دهلي جديد هدايت داد که سر از روز دوشنبه همۀ مکاتب ابتدائيه براي سه روز تعطيل گردد.

مامورين هواشناسي درجۀ برودت را در ايالات پنجاب، اتار پرديش، اتارنچل، راجستان و هريانا پائين تر از نقطۀ انجماد يعني ماتحت صفر گزارش دادند. آنها برفباري شديد در هماليا و بادهاي شمال غربي را مسؤل اين سردي غيرمعمول ميدانند.

برودت شديد هوا همه ساله تعاد کثير مردم فقیر را در جنوب هند هلاک ميسازد چه فقر زياد تعداد زياد مردم بي خانه را مجبورميسازد در هواي آزاد بخوابند . سال قبل بیش او ۴۰۰ تن از ناحیۀ سرما در هند هلاک شدند .

XS
SM
MD
LG