لینک های دسترسی

اظهارت منشي عموي ناتو درباره سهم گيري احتمالي کشورهالند درجهت کمک به توسعه قواي ناتو درافغانستان


منشي عمومي پيمان نظامي دفاعي ناتو از هالند تقاضا کرده است در امر معاونت به توسعه قواي عسکري ناتو در افغانستان بزودي تصميم گيرد .

ياپ د و هووپ شييفر امروز دوشنبه گفت وقت تصميم گيري قاطع بسرعت سپري مي گردد. اواظهارداشت که اهميت بي نهايت زياد دارد تا در ايجاد و توسعه عمليات ناتو در افغانستان بيشترين کشور هاي متحد سهم گيرند .

حکومت هالند مي خواهد به قواي بين المللي خفظ امنيتي در جنوب افغانستان کمک کند اما در پارلمان آنکشور در اين مورد مخالفت زياد وجو دارد و بر اين موضوع تا کنون بحث بعمل نيامده است .

XS
SM
MD
LG