لینک های دسترسی

اظهارات يک سناتور ايالات متحده در باره تزئيد  تعرفه هاي گمرکي  مواد وارداتي از چين


يک سناتور ايالات متحده ميگويد يک لايحه اي که ماليات بر واردات چيني را به ايالات متحده زياد ميسازد به تصويب خواهد رسيد مگر اينکه چين گام هاي مزيدي را براي اصلاح عدم توازن تجارتي خود با ايالات متنحده بردارد.

مکس بوکس عضو ارشد کميته مالي سناي ايالات متحده ميگويد با وضع اين قانون نامه مخالف است ، اما اظهار ميدارد بسياري از اعضاي کميته ممکن بطرفداري از تصويب آن راي دهند زيرا چين به گفته اش اقداماني در جهت مهار کرده اين خلاي تجارتي با ايالات متحده نکرده است .

تقينين رفع خلاي تجارتي چين با امريکا يک تعرفه گمرکي ۲۷٫۵ درصد را بر صادرات چين به اين کشور وضع خواهد کرد مگر اينکه پيکنگ ارزش پول خودرا بطور بارز زياد سازد .

در ماه جولائي گذشته ، چين ارزش پول خودرا به ميزان ۲٫۱ درصد زياد ساخت اما باکس ميگويد اين تغيير در ميزان تسعيير پول چين بمقابل دالر کافي نبود .

بسياري از شرکت و کممپني هاي ايالات متحده ميگويند چين قيمت پول خودرا پائيين نگهداشته تا به صادر کنندگان آن کشور يک رجحان در قيمت ها را بدهد .

XS
SM
MD
LG