لینک های دسترسی

امضاي  يک موافقه نامه انرجي در بين هند و چين


وزير نفت هند ميگويد اواخر اين هفته موافقه نامه همکاري در پروژه هاي ۀ انرجي را در بين هند و چين در پيکنگ امضا خوهد کرد .

ماني شنکر اييار وزير نفت هند ، مي گويد که طي يک مسافرت دوروزه که سر از روز پنجشنبه شروع مي گردد براي شرکت درمراسم امضاي اين مواافقه نامه ، که شامل پروژه هاي تفحصاتي مشترک هند و چين و ساير موضوعات مربوطه به انرجيخواهد مي گردد ، به پيکنگ مسافرت خواهد کرد .

هند وچين درسالهاي اخير براي کسب امتيازات نفتي و گاز در ماوراي ابحار شديداً باهمديگررقابت کرده اند . در هفته جاري هند در مزايده براي کسب اسهام يک زخيره بزرگ نفتي نايجريا به ميزان چند ميلياردالر ، که بزگترين شرکت تفحصاتي چين بنام « شرکت ملي نفتي چين در خارج » نامدارد ، بروزدوشنبه برنده شد .

XS
SM
MD
LG