لینک های دسترسی

موج هواي سري ويخ بندان در جنوب آسيا


مامورين امرو صحي در جنوب آسيا مي گويند يک موج هواي بيحد سرد و يخبندان بيش از ۲۰۰ نفر را به هلاکت رسانيده و وضع جوي سرد ، دمه وغبار شديدمليون ها نفر را در سرتاسر منطقه تهديد ميکند.

تعداد بيشتر هلاک شدگان را افراد بيخانه تشکيل ميدهند که در هواي سرد بيرون از عمارات زندگي مي کردند.

مقامات محلي در هند براي مراکزي رابراي گرم نگهداشتن بيخانگان تشکيل داده است.

درمناطق زلزله زدۀ پاکستان مردم با بيماري هاي ناشي از سرماي شديدوفقدان سرپناه در مبارزه هستند.

در بنگلاديش مامورين در بارۀ مصئونيت مليون هاي نفري نگران اند که با استفاده از قايق هاي مزدحم و بس ها بخاطر تجليل از عيد سعيد اضحي سفر کرده به ديدار اقاربشان ميروند.

XS
SM
MD
LG