لینک های دسترسی

  سناتور جان کري با موافقه ذروي بين هند و ايالات متحده موافق است


سناتور جان کري ميگويد او در اصل ، با موافقه ذروي بين هند و ايالات متحده که طبق آن هند ميتواند کارخانه جات انرژئ ذروي و مواد سوخت ذروي را از ايالات متحده خريداري نمايد ، موافق است. اين سناتور که در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۰۴ شکست خورد ، براي يک ديدار سه روزه ، به دهلي جديد مسافرت نموده است.

او اين مطلب را بروز پنجشنبه ، طي يک کنفرانس مطبوعاتي ، پس از ملاقاتش با منموهن سينگه صدر اعظم آنکشور ، بيان داشت.

کري گفت بهتر خواهد بود که هند تسهيلات ذروي ملکي اش را از تسهيلات نظامي اش جدا ساخته و پروژه هاي ملکي را به دسترس مفتشين بين المللي قرار دهد. او ميگويد در صورتي با اين معامله توافق دارد که اين موافقت با اهداف جهانئ پروگرام عدم انتشار سلاح ، در تضاد قرار نگيرد.

همچنان قرار است ، نيکلاس برنز ، معين وزارت خارجۀ ايالات متحده ، در اخر ماه جاري ، جهت ارائه تفصيلات اين موافقه که سال گذشته بين رئيس جمهور بش و سينگه ، صدر اعظم هند ، امضاء گرديد ، به هند برود.

کري ميگويد کانگرس ، تفصيلات اين معاله رااز نزديک مورد توجه قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG